ดีอาเรียน (The Wind of Magic, #4) วัสส์

ISBN:

Published:

ebook

445 pages


Description

ดีอาเรียน (The Wind of Magic, #4)  by  วัสส์

ดีอาเรียน (The Wind of Magic, #4) by วัสส์
| ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 445 pages | ISBN: | 9.73 Mb

เรืองราวของเจาหญิงผูทีมีภาระหนักแหงการกอบกูดินแดนทีลมสลายไปเพราะสงครามกลับคืนสูอิสรภาพแบกบนบา เธอมีเพียงพันธมิตรไมกีคนกับพิชัยสงครามศักดิสิทธิในมือ และกษัตริยผูเปนศัตรูทีแทคือพระบิดาของเธอเขา...คือชายหนุมลึกลับผูทีเธอรูเพียงแควาเปMoreเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ที่มีภาระหนักแห่งการกอบกู้ดินแดนที่ล่มสลายไปเพราะสงครามกลับคืนสู่อิสรภาพแบกบนบ่า เธอมีเพียงพันธมิตรไม่กี่คนกับพิชัยสงครามศักดิ์สิทธิ์ในมือ และกษัตริย์ผู้เป็นศัตรูที่แท้คือพระบิดาของเธอเขา...คือชายหนุ่มลึกลับผู้ที่เธอรู้เพียงแค่ว่าเป็นนักบวชของวิหารสเลครานช์อันศักดิ์สิทธิ์ คนที่ดูจะล่วงรู้ทุกสิ่งในใจเธอจนน่ากลัวโชคชะตา...หรือความตั้งใจของคน พาเธอและเขามาพบกันเพื่อปลุกวิหคเงา เทพนิทราแห่งจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้นทั้งนี้...เพื่อยุติ...หรือสร้างสงคราม!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ดีอาเรียน (The Wind of Magic, #4)":


unitedmisfitsgaming.freedlbooksread.site

©2011-2015 | DMCA | Contact us